Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub

 

Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub

Megalakulás

1990-ben merült föl néhány pécsi bringásban egy kimondottan az egészséges életmódot célzó, szélesebb kör számára nyitott kerékpáros szervezet létrehozásának gondolata. Egy olyan szervezeté, amely azoké, akik nem a versenyzés megszállottjai, de szabadidejükben szívesen ülnek kerékpárra. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség támogatásával 1991 nyarán megalakult a Pécsi Túrakerékpáros Klub, mely azoknak a 12 és 99 év közötti kerékpárosoknak kíván a bázisává válni, akik nem a versenyzés megszállottjai, de szabadidejükben szívesen ülnek kerékpárra. 1995 decemberében Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub néven önálló bejegyzett egyesületté alakultunk.

Klubunk tevékenységének fő területei

Klubunk a lakosság, elsősorban a fiatalok számára kíván lehetőséget és segítséget nyújtani a sportos életmód kialakítására, a szabadidő kultúrált eltöltésére. Tevékenységünk fontos eleme a környezetvédelem, ezen belül a társadalom autócentrikus gondolkodásmódjának megváltoztatása, a kisebbségben lévő kerékpárosok érdekvédelme.

I. Rendszeres heti programok, az ifjúság nevelése

A Klub nyilvánosan meghirdetett kerékpáros rendezvények szervezésével járul hozzá a kerékpározás népszerűsítéséhez, a fiatalok "autófüggetlen" gondolkodásmódjának kialakításához. Tavasztól őszig minden hétvégén nyilvánosan meghirdetett ingyenes programokkal várjuk az érdeklődőket:

·  . 

·  Szombaton vagy vasárnap hosszabb túrára invitáljuk a kerékpárosokat, melynek mindig van kulturális és ismeretterjesztő jellegű programrésze is.

·  Évente kerékpáros teljesítménytúrát 2x100 km Baranyában címmel és regionális kerékpáros találkozót szervezünk - Pünkösdi Pécsváradi Túrakerékpáros Találkozó.

·  Évente hegyikerékpáros teljesítménytúrát szervezünk "Mecseki Hegyikerék" néven

·  Nyaranta kéthetes, sátras, kerékpáros vándortábort rendezünk az ország távolabbi területeire, vagy a szomszédos országokba. [Nagytúrák]

·  Több éven keresztül versenyt hirdettünk a pécsi iskolák között [Suliba? Bringával!] címmel, ahol a diákok mellett a tanárok is nyeregbe szálltak.

II. Program a kerékpárosok érdekvédelmére és a közvélemény formálására

A PTKK és a Környezetünkért Közalapítvány 1994-ben közös programot indított a városi kerékpározás - mint a közlekedés egyenrangú résztvevője - elfogadtatására. Ennek főbb elemei a következők:

·  Kerékpáros demonstrációkat szervezünk a közvélemény és a városi vezetők meggyőzésére. Ezek közül a hagyományos Föld-napi és Autómentes napi kerékpáros felvonulást érdemes kiemelni.

·  Minden évben tavasszal "Évadnyitó kerékpárest"-et rendezünk meghívott előadókkal.

·  Kerékpáros közvéleménykutatást végeztünk, tablókat készítünk, szórólapokon próbáljuk meggyőzni a lakosságot a kerékpározás előnyeiről.

·  1994 óta szerkesztjük és terjesztjük a pécsi bringások ingyenes újságját a "Kerékváros"-t, 2009. óta az interneten: www.kerekvaros.hu

·  2000 óta önálló honlappal vagyunk jelen a világhálón, ahogy ezt Ön is látja.

·  Túrakerékpáros blog: https://ptkk.blogspot.com

·  Több éven keresztül aktívan részt vettünk Pécsett az Autómentes Napok programjában, szervezésében.

III. Tanulmányok, elemzések készítése, a kerékpáros infrastruktúra kiépítésének szervezése

·  Tanulmányokat készítettünk Pécs város és vonzáskörzete kerékpáros közlekedésének megoldásáról. 1996-ban szorgalmazásunkra épült meg a Pécs belvárosát a 40-ezer lakosú Siklósi városrésszel összekötő kerékpárút első szakasza.

·  1998-ban elkészítettük a városi kerékpárúthálózat részletes megvalósíthatósági tanulmánytervét, melyet az Önkormányzat határozatban rögzített.

·  Elemzést készítettünk a pécsi és baranyai kerékpáros balesetek előfordulásáról.

·  Tanulmányokat készítettünk több baranyai idengenforgalmi terület kerékpárúthálózatára(Villány-Siklósi borút, Pécs-Orfű, Drávamenti kerékpárút, Pécs-Harkány kp. út).

·  Kezdeményezésünkre és javaslataink alapján a Mecseki Erdészeti RT és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága kijelölte a kerékpározható erdei utakat a Mecsekben (Erdőtőrvény), melyeket közlésünk alapján a Mecsek Turistatérképe is feltüntet, helyszíni jelölésüket (festés, táblák) klubtagjaink folyamatosan végzik.

·  Közreműködtünk a "Kerékpártúrák Magyarországon" c. térképatlasz, valamint egyéb, regionális, idegenforgalmi (kerékpáros) kiadványok elkészítésében.

IV. Környezetvédelem, környezeti nevelés

A környezetkimélő közlekedés propagálása mellett klubunk 2000-ben, KAC támogatással programot indított az illegális hulladéklerakóhelyek felderítésére. Ennek lényege, hogy a klubtagok a túrák során térképen jelölik, fényképekkel és jegyzőkönyvvel dokumentálják aszemétlerakóhelyeket a Környezetvédelmi felügyelőség számára. Remélhetőleg azok a fiatalok, akik részt vesznek ebben a munkában, később nem állnak be a szemetelők sorába…


Többhetes nyári nagytúráink során eddig az alábbi helyeken jártunk:

 • 1989. Finnország 1202 km
 • 1990. Németország-Ausztria 1127 km kerékpár + 42 km 2850m szint gyalog.
 • 1991. Ausztria (Burgenland) 297 km
 • 1992. Olaszország-Ausztria (Dolomitok) 944 km, 4500 m szint.
 • 1994. Camino de Santiago (Spanyolország) 892 km, 7000m szint
 • 1995. Erdély 1550 km
 • 1996. Ausztria 1270 km
 • 1997. Szlovákia-Lengyelország 870 km
 • 1998. Németország-Svájc 600 km
 • 1999. Magyarország 1250 km
 • 2000. Erdély 1200 km
 • 2001. Erdély (Székelyföld, Torockó)
 • 2002. Ausztria-csehország
 • 2003. Kárpátalja, Vajdaság
 • 2004. Franciaország (Provance), Vajdaság
 • 2005. Erdély, Vajdaság
 • 2006. Felvidék, Vajdaság - Horvátország
 • 2007. Észak-Dunántúl
 • 2008. Szilágyság-Máramaros (Erdély)
 • 2009. Nógrádi vártúra
 • 2010. A Dráva forrástól hazáig
 • 2011. Magyarországi Duna mentén
 • 2012. Kerékpártúra a Balaton körül
 • 2013. Kerékpáros vándortúra az Orségben, a Mura és a Dráva mentén
 • 2014. Balaton-felvidék, Alpok

 


Tanulmányok, útvonalvázlatok, elemzések

 • Pécs város és vonzáskörzete kerékpáros közlekedése - koncepció 1994.
 • Hol épüljön kerékpárút Pécsett? - közvélemény-kutatás 1994.
 • Javaslatok a Pécs-Orfű kerékpárút tanulmánytervéhez - útvonal vázlatterv 1994.
 • Kerékpáros balesetek Pécsett és Baranyában - statisztikai elemzés 1995.
 • Pécs-Baranya kerékpáros környezetfejlesztése - tanulmány 1996.
 • Kerékpártárolók elhelyezése Pécsett - vázlatterv 1996.
 • Villány Siklósi borút - kerékpárút - útvonal vázlatterv 1996.
 • Pécs város kerékpárúthálózata - megvalósíthatósági terv 1998.
 • Drávamenti kerékpárút - útvonal vázlatterv 1998.
 • Pécs-Harkány kerékpárút - útvonal vázlatterv 1998.
 • Erdei kerékpárutak - útvonal vázlatterv 1999.
 • 2000-től folyamatosan: Illegális hulladéklerakó helyek felderítése és dokumentálása Pécsett és Baranyában

 

Erdei kerékpáros túraútvonalak

 

Az 1997-es Erdőtörvény értelmében az erdőben kerékpározni csak az arra kijelölt úton szabad. Mivel az erdőben ezidáig nem voltak ilyen kijelölt utak, klubunk javaslata alapján az új Mecsek turistatérképen már láthatók az erdei kerékpározásra engedélyezett útvonalak. 1999-ben kezdtük meg ezek kifestését az erdei utakon.

 

 

 

Az erdei kerékpározás 10 pontja:

1.      Az erdőben kerékpározni csak az arra kijelölt utakon szabad.

2.      A kerékpározásra kijelölt utakat táblák és/vagy a fákra festett kerékpár-szimbólumok jelzik.

3.      A kijelölt útról letérni tilos.

4.      Az úton kívüli terepkerékpározás, ilyen edzések, versenyek rendezése csak a területileg illetékes erdőgazdálkodó (-tulajdonos) és Nemzeti Park igazgatóság külön engedélyével, a velük egyeztetett helyszínen lehetséges.

5.      Egy éjszakánál hosszabb táborozáshoz szintén a fenti szervezetek engedélye szükséges.

6.      A kijelölt utak használatát az erdőgazdálkodó időszakosan korlátozhatja, esetleg megtilthatja (fakitermelés, vadászat stb. esetén).

7.      A kijelölt utak elsősorban az erdőgazdálkodás céljait szolgálják, ezért az erdészet és a Nemzeti Park járműveinek minden esetben elsőbbséget kell adni.

8.      Ha a kerékpározásra kijelölt út egyben jelzett turistaút is, a gyalogos turistákra fokozottan figyelni kell. (Nem szabad elvárni, hogy mindig ők álljanak félre! Különös óvatossággal kell eljárni az azonos irányba haladó gyalogos(ok) megelőzésekor, a hátulról közeledő kerékpárost általában nem veszik észre idejében.)

9.      Az erdőben nem szabad szemetelni, a növényzetet károsítani, az állatokat zavarni, a kerékpárt mosni vagy olajozni. Az élővizekbe kerülő olaj rendkívül környezetszennyező!

10.  A kerékpáros a kijelölt utakat saját felelősségére használja. A balesetért az erdőgazdálkodó (tulajdonos) nem vonható felelősségre, vele szemben kártérítési igény semmilyen esetben sem nyújtható be.

 

 

 

Elérhetőségünk:

 

Képviselők:

alapító elnök: Dr. Novotny Iván (1936 - 2016)

ügyvezető elnök, a "Kerékváros" szerkesztője: Arató Csongor - kvszerk(kukac)freemail.hu

vezetőségi tag, túraszakosztály vezető: Keményfi Balázs - kemenyfi(kukac)freemail.hu

vezetőségi tag: Gelencsér Gábor


titkár: Keményfi Márta

Postacím: 7624 Pécs, Ferencesek u. 20. I/4.

Telefon: 20/ 33-25-000

Rendezvényeinken bárki részt vehet klubtagságra való tekintet nélkül. Természetesen örülünk, ha szaporítod a nyilvántartott klubtagok létszámát, cserébe élvezheted a klubtagsággal járó előnyöket:

Miért jó klubtagnak lenni?

 • Tagja lehetsz egy vidám társaságnak
 • Laza kerekezés, hétvégi túra? Külföldi út? - Évente több mint 50 alkalommal jöhetsz velünk!
 • Télen sem kell otthon ücsörögnöd! - Gyere velünk, fedezzük fel a tájat gyalogszerrel is!
 • Egyes túrák útiköltségeihez támogatást adunk
 • Naprakész információk az interneten: https://ptkk.blogspot.com
 • Különböző kedvezményeket kapsz a Pista-Bike kerékpárszervízben - tagsági igazolvánnyal! www.pista-bike.ewk.hu
 • Különböző kedvezményeket kapsz a Fit-Boys kerékpárszervízben (új kerékpár vásárlása: 5%, alkatrész: 8%, munkadíj: 10% - tagsági igazolvánnyal!)

 

Hogyan léphetsz be?

A klubba való belépéshez belépési és felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése szükséges, melyeket a megfelelő szóra való klikkeléssel letölthetsz. A kitöltött nyilatkozatokat személyesen valamelyik túrán add át a túravezető részére, vagy postai úton juttasd elKeményfi Mártinak a 7761 Kozármisleny, Székely Bertalan út 23. címre. A klubtagság a tagsági díj befizetésével válik érvényessé. A tagsági díj önálló keresettel rendelkezők részére 2000,-Ft/év, önálló keresettel nem rendelkezők részére 850,-Ft/év.  

Ezen kívül javasoljuk tagjainknak az MTSZ tagsági kártya kiváltását, a Magyar Természetbarát Szövetség tagjaként támogatjuk a hazai természetjárást, turistautak, források és egyéb létesítmények létrejöttét, karbantartását, illetve a természetbarátok érdekképviseletét.

 

 

© Pécsi Túrakerékpáros Klub 1990-2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode